top of page

PROJEKT

vr.jpg

Nedan kan du läsa om några av de projekt som är verksamma i Åsele Innovationscenter.
Vill du samarbeta med oss eller förlägga ett projekt hit, kontakta oss idag på 076-136 66 92 eller
Katrin.normark-jonsson@asele.se

Luftfartsverket Aviation Research Center (LARC)


LARC (LFV Aviation Research Center), en nationell testbädd för autonoma fordon, elektriska drönare och flygplan. https://lfv.se/larc

Elflyg och Drönare i Samhällets Tjänst (EDIS)


Forskningsprojektet EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst – ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner. Projektet drivs av LFV, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet och finansieras av Trafikverket.


https://news.cision.com/se/lfv/r/forskningsprojekt-med-elflyg-och-dronare-for-en-levande-landsbygd,c3135758

Drönartransporter mellan Åsele Fredrika


Katla Aero och Åsele Näringslivsstiftelse har blivit tilldelade finansiering från Vinnova för att testa drönartransporter mellan Åsele och Fredrika. Detta är en möjlighet för Åsele Kommun att med detta innovativa projekt ta ledartröjan i Sverige inom hållbara transporter med drönare och elflyg.

 

Att det är stora avstånd i Åsele Kommun är ingen nyhet, detta gäller de flesta kommuner i norra Sverige. Corona-krisen har förstärkt utmaningar som redan funnits och gjort det tydligt att nya satsningar krävs för att samhället ska kunna ställa om till en ny verklighet. För att kunna leverera välfärdstjänster till människor på landsbygden krävs uppdaterad infrastruktur, som är framtidssäkrad.

 

Syftet med projektet är att testa drönarleverans av mindre laster och utvärdera om detta kan leda till lägre kostnader, lägre miljöpåverkan och effektivare administration. I detta projektet kommer räddningstjänsten och hemtjänsten i Åsele kommun att vara behovsägare och tillsammans med Åsele Näringslivsstiftelse kravställa hur en drönartjänst kan utformas.


Åsele ingår i testbädden LARC (LFV Aviation Research Center), en nationell testbädd för autonoma fordon, elektriska drönare och flygplan. Detta projekt blir den första demonstratorn som kommer att genomföras i sin helhet i Åsele kommun. 

 

Projekt Rådgivning

Har du en affärsidé som är ny eller vill vidareutveckla? Vill du få ditt företag att växa, hitta fler kunder och utöka ditt nätverk? Vill du ha stöd och råd hjälper vi dig med vägledning till att förverkliga dina planer.

https://www.asele.se/naringsliv/asele-naringslivsstiftelse/

 

Projekt Finansiering

Behöver du råd och vägledning kring finansiering?

Att söka finansiering är inte alltid så enkelt. Hur behöver jag som företag förbereda dig?

Vad finns det för vägar att gå ? Vi har erfarenhet kontakter och kunskap kring olika vägar att söka finansiering. https://www.asele.se/naringsliv/asele-naringslivsstiftelse/

_DSC8882-800.jpg
bottom of page